معنی و ترجمه کلمه bata base on line به فارسی bata base on line یعنی چه

bata base on line


کامپيوتر : on-line data base

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها