معنی و ترجمه کلمه batch type furnace به فارسی batch type furnace یعنی چه

batch type furnace


علوم مهندسى : کوره نوع منقطع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها