معنی و ترجمه کلمه battery headquarters به فارسی battery headquarters یعنی چه

battery headquarters


علوم نظامى : ارکان اتشبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها