معنی و ترجمه کلمه battery integration end radar display به فارسی battery integration end radar display یعنی چه

battery integration end radar display


equipment
علوم نظامى : وسايل توزيع اتش الکترونيکى پدافند هوايى و رادارهاى مربوطه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها