معنی و ترجمه کلمه battery of tests به فارسی battery of tests یعنی چه

battery of tests


گروه ازمونهاى کارايى افراد
علوم نظامى : گروه ازمونهاى خصوصيات پرسنلى افراد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها