معنی و ترجمه کلمه battery output به فارسی battery output یعنی چه

battery output


علوم مهندسى : توان برونداد باطرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها