معنی و ترجمه کلمه battle sight به فارسی battle sight یعنی چه

battle sight


درجه جنگى
علوم نظامى : شکاف درجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها