معنی و ترجمه کلمه battlefield evacuation به فارسی battlefield evacuation یعنی چه

battlefield evacuation


اخراجات پزشکى از ميدان نبرد،تخليه پزشکى
علوم نظامى : تخليه پرسنل اسيب ديده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها