معنی و ترجمه کلمه beaded section به فارسی beaded section یعنی چه

beaded section


عمران : شيار برجسته روى گچ و چوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها