معنی و ترجمه کلمه bean pod به فارسی bean pod یعنی چه

bean pod


خرنوب ،غلاف باقلا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها