معنی و ترجمه کلمه bear arms به فارسی bear arms یعنی چه

bear arms


تحت سلاح رفتن
علوم نظامى : سلاح به دست گرفتن خود را به خدمت معرفى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها