معنی و ترجمه کلمه bear in به فارسی bear in یعنی چه

bear in


ورزش : تمايل اسب به نزديک شدن به جانب کناره مسير يا نرده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها