معنی و ترجمه کلمه bearing wall به فارسی bearing wall یعنی چه

bearing wall


ديوار باربر
معمارى : ديوار بارگير

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها