معنی و ترجمه کلمه because به فارسی because یعنی چه

because


زيرا که ،چونکه ،براى اينکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها