معنی و ترجمه کلمه bed-clothes به فارسی bed-clothes یعنی چه

bed-clothes


ملافه ،جامه خواب ،لحاف ،متکا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها