معنی و ترجمه کلمه beef boat به فارسی beef boat یعنی چه

beef boat


علوم نظامى : ناو تدارکاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها