معنی و ترجمه کلمه beef-steak به فارسی beef-steak یعنی چه

beef-steak


گوشت ران گاو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها