معنی و ترجمه کلمه begun به فارسی begun یعنی چه

begun


شروع کرده يا شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها