معنی و ترجمه کلمه bell ringing transformer به فارسی bell ringing transformer یعنی چه

bell ringing transformer


الکترونيک : مبدل زنگ اخبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها