معنی و ترجمه کلمه bell-conveyor به فارسی bell-conveyor یعنی چه

bell-conveyor


عمران : دستگاهى که مخلوط بتن را از روى نوار به محل بتن ريزى حمل ميکند

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها