معنی و ترجمه کلمه bending impact test به فارسی bending impact test یعنی چه

bending impact test


علوم مهندسى : ازمايش ضربه خمشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها