معنی و ترجمه کلمه bending strength به فارسی bending strength یعنی چه

bending strength


معمارى : مقاومت خمشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها