معنی و ترجمه کلمه bespatter به فارسی bespatter یعنی چه

bespatter


سرتاپاکثيف کردن ،(باترشح )باطراف پاشيدن
قانون ـ فقه : توهين کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها