معنی و ترجمه کلمه bespoke به فارسی bespoke یعنی چه

bespoke


سفارشى ،قراردادى ،نامزدى ،نامزد شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها