معنی و ترجمه کلمه bet به فارسی bet یعنی چه

bet


گرو،شرط( بندى)،موضوع شرط بندى ،شرط بستن ،نذر
قانون ـ فقه : شرط


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها