معنی و ترجمه کلمه better off به فارسی better off یعنی چه

better off


اسوده تر،داراتر،غنى تر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها