معنی و ترجمه کلمه beware به فارسی beware یعنی چه

beware


زنهاردادن ،برحذربودن ،حذرکردن از،ملتفت بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها