معنی و ترجمه کلمه bicipital به فارسی bicipital یعنی چه

bicipital


داراى ماهيچه دوسر،مربوط به ماهيچه دوسر،(گ.ش ).تقسيم شونده بدو قسمت دريک انتها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها