معنی و ترجمه کلمه bidirectional bus به فارسی bidirectional bus یعنی چه

bidirectional bus


گذرگاه دوطرفه
کامپيوتر : گذرگاه دوسويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها