معنی و ترجمه کلمه big shot به فارسی big shot یعنی چه

big shot


شخص مهم ،ادم کله گنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها