معنی و ترجمه کلمه bilateral به فارسی bilateral یعنی چه

bilateral


دو طرفه ،دو جانبه ،دو جانبى ،دوطرفه ،دوجانبه ،(گ ).متقارن الطرفين ،دوکنارى
قانون ـ فقه : دوجانبه ،دو جانبه
روانشناسى : دو سويه
بازرگانى : دوجانبه
علوم نظامى : مضاعف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها