معنی و ترجمه کلمه billet slip به فارسی billet slip یعنی چه

billet slip


کارت محلهاى افراد
علوم نظامى : لوحه اسکان افراد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها