معنی و ترجمه کلمه bin storage space به فارسی bin storage space یعنی چه

bin storage space


علوم نظامى : فضاى انبار قطعات بسته بندى نشده فضاى انبار قطعات روباز


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها