معنی و ترجمه کلمه binary cell به فارسی binary cell یعنی چه

binary cell


ياخته دودويى
کامپيوتر : سلول دودويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها