معنی و ترجمه کلمه binary code به فارسی binary code یعنی چه

binary code


رمز دودوئى ،رمز دودويى
کامپيوتر : کد دودوئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها