معنی و ترجمه کلمه biophage به فارسی biophage یعنی چه

biophage


زيست شناسى : زنده خوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها