معنی و ترجمه کلمه biostimulant به فارسی biostimulant یعنی چه

biostimulant


محرک زيستى
زيست شناسى : انگيزاى زيستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها