معنی و ترجمه کلمه biquadrate به فارسی biquadrate یعنی چه

biquadrate


قوه چهارم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها