معنی و ترجمه کلمه black به فارسی black یعنی چه

black


تيره ،سياه شده ،چرک وکثيف ،زشت ،تهديد اميز،عبوسانه ،سياهى ،دوده ،لباس عزا،سياه رنگ ،سياه رنگى ،سياه کردن
بازرگانى : بستانکار بودن در حساب
ورزش : بازيگر دوم شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها