معنی و ترجمه کلمه آزاده به انگلیسی آزاده یعنی چه

آزاده

catholic
freedman
freehearted
liberal
noble
tolerant
tolerantly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها