معنی و ترجمه کلمه assumption به فارسی assumption یعنی چه

assumption


فرض ،خودبينى ،غرور،اتخاذ،قصد،گمان ،(با)A جشن صعود مريم باسمان ،انگاشت ،پنداشت
معمارى : گيرش
روانشناسى : فرض
بازرگانى : فرض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها