معنی و ترجمه کلمه blade center of pressure به فارسی blade center of pressure یعنی چه

blade center of pressure


علوم هوايى : مرکز فشار تيغه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها