معنی و ترجمه کلمه blank check به فارسی blank check یعنی چه

blank check


چک سفيد امضاء شده ،چک سفيد،(مج).چک امضاء شده وسفيد،سندامضاء شده وبدون متن
بازرگانى : چک امضاء شده بدون مبلغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها