معنی و ترجمه کلمه blastie به فارسی blastie یعنی چه

blastie


ناقص الخلقه ،مخلوق اعجوبه و زشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها