معنی و ترجمه کلمه bleeder resistor به فارسی bleeder resistor یعنی چه

bleeder resistor


الکترونيک : مقاومت فرارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها