معنی و ترجمه کلمه bleneh به فارسی bleneh یعنی چه

bleneh


پس رفتن ،شانه خالى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها