معنی و ترجمه کلمه blindly به فارسی blindly یعنی چه

blindly


کوکورانه ،مانند کورها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها