معنی و ترجمه کلمه block shipment به فارسی block shipment یعنی چه

block shipment


ارسال تدارکات به طور يکجا
علوم نظامى : ارسال اماد به طور قوال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها