معنی و ترجمه کلمه blood به فارسی blood یعنی چه

blood


خوى ،مزاج ،نسبت ،خويشاوندى ،نژاد،(مج ).نيرو،خون الودکردن ،خون جارى کردن ،خون کسى را بجوش اوردن ،عصبانى کردن
قانون ـ فقه : دم ،نسب
ورزش : سگ شکارى و بوى خن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها