معنی و ترجمه کلمه bloodletter به فارسی bloodletter یعنی چه

bloodletter


رگزن ،فصاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها